Έχουμε δημιουργήσει 2000m2 εργοστάσιο και κέντρο Ε & Α στην πόλη Shenzhen, και μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες προσαρμοσμένες υπηρεσίες βίντεο σε έντυπη μορφή και ήχου σε έντυπη μορφή σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τώρα έχουμε 4 γραμμές παραγωγής για τα φυλλάδια βίντεο. Η επαγγελματική συναρμολόγηση μπορεί να μας βοηθήσει πολύ να ελέγξουμε την ποιότητα και να αυξήσουμε την αποδοτικότητά μας. Μέσα από αδιάλειπτες προσπάθειες 10 ετών, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο έχουν επεκταθεί σε περισσότερους από 50+ υπαλλήλους.

δείτε περισσότερα