Νέο προϊόν ξεκινά το ενημερωτικό φυλλάδιο

Νέο προϊόν ξεκινά το ενημερωτικό φυλλάδιο

Όταν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο προϊόν, η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο βίντεο. Το φυλλάδιο μπορεί να αναπαράγει το διαφημιστικό βίντεο για να δείξει πώς θα είναι το νέο προϊόν, η λειτουργία του κλπ. Το βίντεο είναι ο πιο ζωντανός και άμεσος τρόπος εμφάνισης του νέου προϊόντος.