Φυλλάδιο αυτοκινήτου

Βιβλίο Βίντεο για Αυτοκίνητα

Για να παρουσιάσει τα νέα και αποκλειστικά μοντέλα αυτοκινήτων, το Video Brochure είναι ένα εργαλείο παρουσίασης και μάρκετινγκ για τις εταιρείες αυτοκινήτων. Όχι μόνο ως εργαλείο προώθησης, αλλά και ως πρώτη εισαγωγή και εγχειρίδιο οδηγιών στο αυτοκίνητο, κάθε αγοραστής αυτοκινήτων θα εκτιμηθεί πολύ για το βίντεο φυλλάδιο.